Svařovací přípravky, výrobní linky a jednoúčelové stroje

Energetický průmysl, přeprava sypkých hmot a těžební stroje

Pohony, zdvihací, hydraulická a pneumatická zařízení

Průmyslové stavby, ocelové konstrukce a potrubní systémy

Elektrická zařízení, PLC, snímače, kabely a jištění

Projekce a konstrukce strojních zařízení

 • Vypracování technických návrhů, nabídek i technických řešení na míru pro zákazníka
 • Vypracování projektů pro realizaci v oblasti svařovacích přípravků a výrobních linek, přepravy sypkých hmot, těžebních strojů, elektro mechanických a hydraulických pohonů, zdvihacích zařízení, hydraulických a pneumatických zařízení
 • Projektování, konstruování a technické výpočty strojních zařízení
 • Tvorba výrobní dokumentace strojních dílů a zařízení dle technických požadavků
 • 3D/2D CAD (Autodesk Inventor, Autodesk AutoCad, Solid Edge)
 • FEM výpočty strojních dílů (Nastran)
Certifikace: Projektanti instalací strojního zařízení ve smyslu § 5 vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (odborná způsobilost pro projektování instalací strojního zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem).

Projekce průmyslových staveb a ocelových konstrukcí

 • Výpočty, navrhování a projektování ocelových konstrukcí
 • Navrhování průmyslových staveb (zásobníky, sila, filtry, komíny, potrubí)
 • Komplexní návrhy potrubních systémů a projektová dokumentace technologických staveb a celků v oblasti energetiky
 • Navrhování železobetonových a základových konstrukcí
 • Veškeré stupně statické části projektové dokumentace
 • Zpracování projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS)
 • 3D/2D CAD (Autodesk AutoCad, Advance Steel, Autodesk Inventor)
 • FEM výpočtové programy (SCIA Engineer)
Certifikace: Autorizovaní inženýři v oboru statika a dynamika staveb (vedení v seznamu ČKAIT)

Projekce elektro

 • Projekční činnost průmyslového zaměření, elektrické pohony, energetika
 • Projektování průmyslových elektrických zařízení
 • Odborná činnost v oblasti PLC, přístrojů, snímačů
 • Dimenzováním elektrických pohonů, kabelů, jištění
 • Návrhy VN přívodů včetně transformátoru
 • CAE software Engineering Base
 • 3D/2D CAD software (Autodesk Inventor, Autodesk AutoCad)
Certifikace: Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice (vyhláška 50/1978 Sb., §6, §8, §10)