Obory činnosti

Projekční činnost

Vlastními kapacitami zajišťujeme projekční práce v následujících profesích

  • Strojní
  • Stavební
  • Elektrto, MaR, ASŘ
  • Ocelové konstrukce vč. statických výpočtů
  • Vzduchotechnika 

 Naše projekční oddělní realizuje dokumentace dle vyhlášky 499/2006 

stavebního zákona a platné́ legislativy v rozsahu:

  • Studie stavby (STS)
  • Dokumentace územního řízení (DUR)
  • Dokumentace stavebného povolení (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Realizační dokumentace stavby (RDS)
  • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
  • Dílenské dokumentace ocelových konstrukcí (DDOK)
  • Poradenská činnost

 

služby a dodávky pro odvětví

Naše společnost zajišťuje služby a dodávky pro následující odvětví:

   • Energetika
   • Výroba stavebních hmot
   • Cementárny, vápenky
   • Chemický průmysl
   • Hutě
   • Keramický průmysl
   • Těžba a zpracování surovin (uhlí, písek,…)
   • Zpracování odpadů
   • Potravinářský průmysl